Tävling

Det finns tre tävlingsformer i jujutsu. Fight, Duo och Ne Waza.

Jujutsufederationens hemsida så finns det att ladda ner det aktuella reglementen som gäller för både svenska och internationella tävlingar. Vi har gjort en sammanfattning av reglerna här i korta drag (vi försöker att hålla det uppdaterat enligt bästa förmåga).

Fight

Fight är just det, en fight mellan två tävlande. Man kan se det som en mjukare och mer strukturerad form av MMA. För att skilja på de tävlande så har de olika färg på bältet och skydden, en har rött och en har blått. Exempel på hur fight ser ut finns i detta YouTube-klipp:

En match pågår i tre minuter och består av tre delar, slag & spark, kast och golvbrottning. Tanken är att man ska spendera ungefär lika mycket tid i varje del (d.v.s. ca 1 minut). Detta är dock inget som mäts på sekunden men är det så att domarna tycker att man spenderar för mycket tid i en och samma del så kan de dela ut passivitetsvarning.

Under varje match så finns det 4 st domare närvarande. En mattdomare, två sidodomare och en bordsdomare. Mattdomaren och sidodomarna tittar på själva matchen och delar ut de poäng de ser. Bordsdomaren tittar på de andra domarna och meddelar sekretariatet vilken poäng som skall noteras. För att få poäng så behöver 2 av 3 domare vara överens.

Följer man inte reglerna så kan man bli tilldelad en varning. Det finns två nivåer på varningar, shido och chui.

Vinnaren är den som har flest poäng när de 3 minuterna är slut eller den som först får full poäng (så kallad “ippon”) i alla tre delar. Man kan få två olika typer av poäng, ippon och wazari. Ippon är full poäng vilket ger 2 eller 3 poäng på tavlan (lite beroende på situation). Wazari är en halv poäng vilket ger 1 poäng på tavlan.

Slag & spark

I slag och spark så gäller det att få in rena träffar. Det är dock inte bara att smälla på så hårt man kan utan det är skin touch som gäller. En ren träff med god kontroll och bra teknik ger en ippon. Om träffen inte är ren, lite dålig kontroll eller slarvig teknik ger en wazari.

Vart man får träffa med slagen skiljer sig lite mellan om man har tävlingslicens eller inte. Har man tävlingslicens så är det tillåtet att träffa huvudet (dock enbart med cirkulära tekniker, ej raka). Har man ingen tävlingslicens så är det inte tillåtet att träffa huvudet, inte ens att finta mot det (resulterar mest troligt i en varning om man gör det). Oavset om man har licens eller inte så ska alla tekniker vara ovan för bältet.

Kast

I kast så är målet att få in ett kast med bra teknik och god kontroll. Ett kast med bra teknik och god kontroll ger ippon. Är tekniken slarvig eller att man inte har kontroll hela vägen så blir det en wazari. Skulle det vara så att båda åker i golvet eller det ser ut som att en bara ramlar så kan det mycket väl hända att ingen poäng delas ut överhuvudtaget.

Golvbrottning

I golvbrottning så är målet att få kontroll över motståndaren och hålla fast denne. Håller man 10 sekunder så får man en wazari, 15 sekunder ger ippon. Lyckas man få motståndaren att ge upp genom att klappa så får man också ippon, denna är dock värd 3 poäng på tavlan istället för det sedvanliga 2 poäng.

Duo

Duo är en tävlingsform där man tävlar i par, vilket kanske hörs på namnet. Man tävlar i par genom att utföra ett anfall och ett försvar så snyggt som möjligt. Det är fortfarande matcher som genomförs så man tävlar mot ett annat par. På mattan finns det en mattdomare som säger vilken teknik som skall utföras och utanför så sitter det även 3-5 domare som sätter betyg på det man utfört. Precis som i fight så är det rött mot blått. I och med att man tävlar i par så har dock båda i varje par samma färg.

Varje match består av att man tävlar mot varandra i fyra olika serier. Det som separerar dessa olika serier är vad attackerna innehåller. Dessa serier är följande:

I varje serie så ska det utföras tre attacker och dessa attacker väljs av matchdomaren (i nybörjarklasser så får de tävlande själv välja attacker). Poängen levereras efter varje avklarad serie.

Betygen som delas ut är mellan 0 och 10 poäng, och delas ut i halvsteg. Om det är fem domare som delar ut betygen så tar man bort det högsta och det lägsta.

Så här kan det se ut när man tävlar i duo:

Ne Waza

Ne Waza är väldigt nära besläktat med Brasiliansk Jiujitsu, i dagsläget är regelverket i stort sett detsamma. Det är golvbrottning där målet är att samla poäng genom att ta sig till bättre lägen/positioner. Om någon klappar av så vinner den andre automatiskt.