Träningsregler

Följ reglerna
Som medlem i föreningen förbinder du dig att ta del av, anamma och följa det regelverk som gäller.
Betala din träningsavgift i tid.
Utebliven inbetalning medför att man inte äger rätt att träna och därför får man inte deltaga på träningarna. Kravet att betala sin avgift gäller både instruktörer, styrelsemedlemmar som vanliga medlemmar.
Kom i tid till träningarna.
Du skall vara ombytt och klar att träna när träningen påbörjas. Kommer du sent får du inte gå på mattan förrän din instruktör ger dig tillåtelse, då värmer du upp å egen hand om den gemensamma uppvärmningen är avslutad.
Registrera din närvaro
Fyll i din närvaro i närvaropärmen innan träningen. Utan att fylla i den så kommer du inte få gradera.
Lämna inte mattan
Lämna inte mattan under träning utan att berätta det för din instruktör, detta gäller även om du ”bara” ska dricka vatten inne på toaletten.
Frisk för träning
Se till att du är ren, hel och oskadad innan träning. Har du fotsvamp har du träningsförbud. Träning under intagande av värktabletter är inte tillåtet.
Ren träningsdräkt
Se till att din dräkt är hel, ren och godkänd. Den ska vara fri från allergen (djurhår, rök, etc.). Dräkten får vara av valfri färg, men skall vid teknisk gradering vara helvit. Märken som sitter på dräkten skall vara godkända.
Hedra dig själv
Sträva efter att hedra dig själv, dina klubbkamrater och föreningen i stort. Arbeta aktivt för att hålla föreningen samman och framgångsrik och att föreningen uppnår uppsatta mål och visioner.