Avgifter

Vi tar ut en avgift för varje termin som helst betalas in till bankgiro 448 - 7294. Kom ihåg att skriva vilka betalningen gäller när ni betalar in till bankgirot.

Vi kan även lösa kontantbetalningar men vi föredrar bankgiro inbetalningar.

per termin Anmärkning
Vuxna 800:- Från 14 år
Studenter 650:- Giltigt CSN-kort
Barn 350:- Från 7 år
Familj 1400:- Maxtaxa

Har man inte betalt sin terminsavgift så förbehåller vi oss rätten att neka tillträde till träning.